Plek

Goed wonen in Arnhem

Arnhem is in trek. De ontspannen stedelijkheid, het culturele en creatieve klimaat en de prachtige waterrijke en groene omgeving zorgen voor een prettige vitaliteit. Het oude stadshart is dé plek waar je elkaar ontmoet. Door de verwevenheid van stad en landschap is de afstand naar groen overal klein.

Sluiseiland

De populariteit van Arnhem inspireert en daagt uit. De woningbouwopgave en het zorgdragen voor een gezonde, klimaatadaptieve stad zijn belangrijke actuele vraagstukken. De ruimtelijke kwaliteiten van Sluiseiland geven daarop een weloverwogen antwoord. Zo blijft het ook in de toekomst goed wonen in Arnhem.